Plassering av utstyr på huset

Plan 1

 

Plan U

 

 

 

Tilkoblingspaneler

På huset er det etablert et ferdig kabelopplegg mellom mikserposisjon og lyd- og lysskap.

Følgede linjer er satt opp:
LYD
AES 1 – Skjermet CAT
AES 2 – Skjermet CAT
DATA 1 – Cat6
230V


LYS
DMX 1 – 5pin (kun pin 1-3) – Tilkoblet
DMX 2 – 5pin (kun pin 1-3)
DATA 2 – Cat6

Det skal ikke være nødvendig å endre på noe av kabelopplegget og koblinger som allerede er satt opp.

 

 

Lydskap
Om du har med deg egen lydmixer, kan denne eller ditt stagerack kobles til i lydskapets xlr-innganger for å gi lyd ut på høyttaleranlegget. Har du et stagerack som kommuniserer via EAS-bus, kan du benytte enten AES 1 eller AES 2 som kommer fra salens mikserposisjon. Sørg for at støpsel til mikserposisjon er satt i stikkontakten.
AES-kabler for tilkobling til lydmikser og/eller stagerack ligger i skuffen i lydskapet. Husk å legge kabler tilbake om du låner disse. Det vil bli krevd erstatning fra leietaker om disse ikke er lagt tilbake.

Om du benytter huset lille mikser, gjør som følger:
Skru på strømmen til tale-anlegget (3). Koble til mikrofon fra skuffen til inngang i front på lydskapet (4). Volum på mikrofoner styres med kanal 1-3 på lydmikser. Eventuelle mygger finner du i lydskapets skuffer.
Slå på forsterkerne ved å holde hjulet/knappen inne i et par sekunder og slipp knappen (5). Forsterkeren slår seg på. Dersom forsterkerne er mutet, ser bildet slik ut etter oppstart med en rød markering på toppen:

Trykk på høyttalersymbolet med strek over oppe til høyre på touch-skjermen.
Da blir bildet slik:

Anlegget er da driftsatt.

For å slå av anlegget, start med å slå først av forsterkerne. Klikk en kort gang på powerknappene (5). Skjermen endrer seg litt. Klikk en kort gang til på powerknappene (5).
Du får opp denne menyen:

Klikk på powerknappen på touch-skjermen. Deretter kommer denne bekreftelsen opp:

klikk på Continue på touch-skjermen.
Slå eventuelt av strømmen til taleanlegget (3) og rydd på plass lånt utstyr.

Video

Om du vil koble til en videokilde til salens kinomaskin, kan dette gjøres med HDMI-kabelen som er kveilet opp til venstre for lydskapet. For å skru på bildeoverføringen, slå på med knappen øverst i lydskapet merket «Video». Innstillinger og betjening av konimaskinen må utføres av husets personell.
Lyd fra HDMI-kilden kan justeres med kanal 11/12 på mikseren i lydskapet.

 

Lysskap

Dimmeren i lysskapet står påsatt til enhver tid. Sørg for at alle lyskurser er avslått fra ditt lysbbord før du kobler deg fra etter endt bruk.
Lysmixer kan kobles til i panelet ved salens mikserposisjon. DMX 1 skal til enhver tid være tilkoblet til lysanlegget via DMX-splitteren som er montert i lysskapet. DMX-splitteren må slås på ved bruk, og av etter endt bruk.
Det er lagt opp en egen datalinje mellom mikserposisjon og lysskapet. Dette er kun en kabel mellom panelene, og er ikke tilknyttet noe nett.
5-pins DMX-kabel for tilkobling til lysmikser skal ligge i uttrekksskuff i lydskapet.
For å benytte lampene montert på scena, må disse skrus på med bryterne som er plassert til venstre for lysskap.

Disse skal skrus av etter endt bruk.

Sallys

Sallyset kan styres med panel på 3 plasser. Se plassering av utstyr s2-3. Panelet har 5 knapper, hvor lyset dimmes til ferdig lagrede lysstyrker. Den nederste slår lyset av og den øverste setter lyset på fullt. Trykk kort på aktuell styrke og lyset dimmes automatisk.
Det ligger også en fjernkontroll i sallysskapet ved inngangen til salen, som kan benyttes fra for eksempel mikserposisjon. Husk å legge fjernkontroll tilbake etter bruk.Bruk av røyk i salen

Skal det benyttes røyk i salen skal dette avklares med husets personell. Det er viktig at det benyttes ekstra dedikert brannvakt i salen da røykdetektorer kobles ut. Røykdetektorer kobles ut via eggkokerur ved branntavla. Se plassering av utstyr s2-3. Vær moderat med røykbruk da bare de nærmeste omkringliggende rom kobles ut via uret.

 


Lysplan

 

 

 

Lydanlegg

Lydanlegget består av:

8 stk NEXO L15U
4 stk NEXO GEOM1025
4 stk NEXO GEOM1012
2 stk NEXO NXAMP4X2mk2